Mandel Design Group genomför förvärv av e-handelsbolaget MIGO

Mandel Design Group AB ("Mandel") har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i e-handelsbolaget ES E-Com International AB ("MIGO"). MIGO sourcar, marknadsför och säljer sina produkter via sin egna webshop under varumärket "MIGO" (https://migoshop.se). Den initiala köpeskillingen uppgår till 21.0 MSEK för 100 procent av aktierna i ES E-Com International AB och erläggs i sin helhet med 6 000 000 aktier i Mandel till ett värde om 3.5 SEK per aktie. Utspädning av nuvarande aktieägare efter transaktionen uppgår till ca. 25%. Tillträde är beräknat till den 1 juli 2021. Säljare är Oliver Aleksov, Milad Mirmoradi, Milad Pournouri och Emanuel Sabelsjö. I och med denna transaktion kommer säljarna lyder under lock-up avtal som kommer löpa under en period om 12 månader från tillträde. 

Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel baserat på uppnådda EBITDA-resultaten under räkenskapsåren 2021 - 2024. MIGO ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken och passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi. MIGO är ett svenskt e-handelsvarumärke som startade sin webshop i mars 2020. Migoshop.se har upplevt en stark tillväxt och uppnådde en omsättning om ca. 8 MSEK under 2020 med ett resultat om ca. 1.3 MSEK. Säljarna beräknar att bolaget ska omsätta ca 20 MSEK på helåret 2021 med estimerat resultat om ca. 2 MSEK. MIGO har de under sin relativt korta livstid visat en mycket stark utveckling. MIGO hade under 2020 ca. 15 000 unika kunder, en siffra som per dagens datum redan är uppe i över 30 000 st unika kunder. Antalet ordrar under 2020 var ca. 16 000 st, en siffra som fr.o.m januari 2021 till idag redan är uppe i ca. 16 000 st. Vi ser även att antalet sålda produkter under 2020 uppgick till ca. 18 500 st vilket kan jämföras med ca 19 500 st sålda produkter fr.o.m januari 2021 tills idag. Om vi jämför antalet sålda produkter i juni 2020 vs juni 2021 ser vi en ökning om ca. 390%. MIGO har även precis påbörjat sin internationella expansion och lanserade sin webshop https://migoshop.es/ tidigare i juni vilken redan börjat generera ordrar. Detta ser vi som mycket positivt och att MIGO funnit en internationell skalbar modell som möjliggör stark tillväxt med lönsamhet.

"Mandel är mycket positivt till genomförandet av detta förvärv. MIGO har funnit ett mycket effektivt sätt att anpassa sitt produktutbud till vad marknaden efterfrågar. Detta innebär att de kan arbeta både agilt och effektivt för att hålla sig i framkant och kunna erbjuda relevanta produkter. MIGO har nyligen initierat en internationellt expansion och har precis lanserat sin webshop i Spanien. Genom denna affär, utöver säljarnas engagemang och kompetens, kompletteras Mandels e-handelsportfölj med ett ytterligare breddat produktsortiment samt potentiell målgrupp. Jag ser med stor entusiasm fram emot att så snart som möjligt ha förvärvet integrerat och fortsätta Mandels resa tillsammans med MIGO." säger VD Alexander Winqvist.

"MIGO har ett brinnande intresse för design, utveckling och innovation. Vi tycker att det inom vissa branscher saknas just innovation och nytänkande. Det var därför vi startade Migo - för att erbjuda kvalitativa, smarta, unika och moderna produkter till marknaden. Vårt team jobbar därför väldigt noga med att ta fram handplockade produkter från stora och väletablerade leverantörer runt om i världen. Vi tänker inte på oss själva som bara ett e-handelsföretag. Vi ser oss som ett företag som hjälper människor till en bättre och mera njutbar vardag. Det gör vi genom att erbjuda moderna, unika och smarta produkter. Vi tror starkt på att innovation är vägen framåt och vi håller noggrann koll på globala trender för att på bästa sätt kunna serva marknaden. Att få bli en del av Mandels e-handelsportfölj är en unik möjlighet att få fortsätta accelerera vår utveckling ytterligare samt att få vara en del i den resa som Mandel precis påbörjat" säger VD för MIGO Emanuel Sabelsjö

Denna information är sådan som Mandel Design är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-30 08:57 CET.