Mandel Design: Delårsrapport två 2021

Mandel har nu avslutat årets andra kvartal vilket varit mycket händelserikt. Under perioden har vi genomfört en kapitalanskaffning, förvärvat och tillträtt SSC Design Studio samt ingått avtal om förvärv av MIGO samt Electronordic (som Mandel tillträdde efter periodens slut). Detta helt i linje med vår strategi om att möjliggöra tillväxt i våra varumärken samt utöka vår portfölj av e-handelsbolag för att bredda Bolagets fundament och exponering mot fler marknader och målgrupper. Vi har i denna rapport även med en proforma fr.o.m 1 januari 2021 som inkluderar Electronordic, MIGO och SSC Design Studio med syfte att visa hur det skulle sett ut om vi ägt samtliga tillgångar från och med den 1 januari 2021. Denna proforma/sammanställning visar en omsättning under H1 2021 om ca. MSEK 31 och en omsättning under Q2 om ca. MSEK 9.5 vilket understryker bolagets utökade massa och vi har genom våra förvärv positionerat gruppen i slagläge för att fortsätta växa både på höjden och på bredden.

Koncernens omsättningen i årets andra kvartal uppgick till ca. 346 000 SEK med ett EBITDA om ca. - 570 000 SEK. Omsättningen och resultatet har blivit fortsatt lidande under perioden beroende av Mandels omstrukturering men vi ser en tydlig förbättring jämfört med föregående period (Q1 2021: omsättningen ca. 121 000 SEK med ett EBITDA om ca. - 1 600 000 SEK). Detta ser jag som mycket positivt då vårt hårda jobb med att ställa om Mandel visar positiv utveckling och ger oss ytterligare bränsle att fortsätta vårt intensiva jobb med att ge Mandel bästa möjliga grund för att skala upp våra befintliga varumärken samt addera nya till vår portfölj.

Jag känner nu med en genomförd omstrukturering, en lyckad emission samt våra genomförda förvärv att vi nått vår första destination på den tillväxtresa vi befinner oss i. Vi har nu utökat våra antal varumärken, alla med samma ambition att expandera både lokalt och internationellt. Detta ger oss stärkta förutsättningar att nå nya målgrupper i nya marknader med våra produkter samtidigt som möjligheterna för ytterligare synergier inom gruppen ökar.
Försäljning och resultat EBITDA
Omsättningen för koncernen under kvartal två 2021 uppgick till 345 514 SEK (450 046 SEK). EBITDA för koncernen under kvartal två 2021 uppgick till - 570 144 SEK (- 990 141 SEK). Resultatet per aktie för kvartal två 2021 uppgick till -0.12 SEK (-0.26 SEK).