Mandel Design: Delårsrapport ett 2021

Under årets första kvartal har Mandel fortsatt den resa som initierades under slutet av 2020. Sedan slutet av Q4 2020 har bolaget genomgått en omstrukturering för att sätta bolaget i bästa möjliga position för att skapa tillväxt i bolagets varumärken. Denna process har varit intensiv och krävande men nödvändig för att hitta en kostnadseffektiv modell för långsiktig tillväxt. Detta har av naturliga skäl påverkat den kortsiktiga utvecklingen av bolagets varumärken under denna period men vi ser stor potential för tillväxtskapande framgent givet den position vi nu befinner oss i. Omsättningen för perioden uppgick till ca. 121 000 SEK med ett EBITDA om ca. - 1 600 000 SEK. Omsättningen och resultatet har blivit lidande under perioden då fokus har legat på omorganisationen samt flytten av verksamheten. Detta har som sagt varit en speciell period för bolaget men viktig då vi vill ge Mandel bästa möjliga grund att ta sats ifrån för att skala upp våra befintliga varumärken samt addera nya till vår portfölj.

Det är med glädje jag kan konstatera att vi nu tagit ett stort steg framåt vad gäller vår kommunicerade strategi. Sedan jag tillträdde som VD för koncernen har vi genomgått den ovannämnda omorganiseringen, genomfört en företrädesemission om 13.7 MSEK, förvärvat och tillträtt SSC Design Studio samt ingått avsiktsförklaringar om ytterligare två förvärv av Never Monday och MIGO. Detta helt i linje med vår strategi om att möjliggöra tillväxt i våra varumärken samt utöka vår portfölj av e-handelsbolag för att bredda Bolagets fundament och exponering mot fler marknader och målgrupper.

Detta är bara början och vi sonderar dagligen marknaden efter nya bolag och varumärken att addera till vår portfölj för att kunna växa ytterligare. Jag ser nu med stor entusiasm fram emot att fortsätta på den resa Mandel påbörjat och vill med detta tacka våra befintliga ägare för det gångna kvartalet och hälsa våra nya aktieägare välkomna ombord!

 

Försäljning och resultat EBITDA

Omsättningen för koncernen under kvartal ett 2021 uppgick till 106 575 SEK (646 434 SEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal ett 2021 uppgick till - 1 623 438 MSEK (- 668 556 SEK). Resultatet per aktie för kvartal ett 2021 uppgick till -0.44 SEK (-0.18 SEK).