Mackmyra Svensk Whisky: MACKMYRA PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Idag har Mackmyra Svensk Whisky AB publicerat årsredovisningen för 2021 som finns tillgänglig på:

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/rapporter/