Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra publicerar årsredovisning för 2020

Idag har Mackmyra Svensk Whisky AB publicerat årsredovisningen för 2020 som finns tillgänglig på:

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/rapporter/