Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra når framgång i målet mot Konsumentombudsmannen

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) har vunnit framgång mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln då det anses att den strider mot EU-rätten.

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 26 mars 2021 sin dom i målet mellan Mackmyra och KO. Domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden. Domen var därmed en framgång för Mackmyra. Målet handlar om sex bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier och som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen. Domstolen underkänner helt bildregelns tillämplighet med motivationen att den strider mot EU-rätten.

Utgången av målet (som kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 23 april 2021) är viktigt för hela branschen och är ett välkommet förtydligande av hur marknadsföring av alkohol i Sverige får ske.