Mackmyra Svensk Whisky bjuder in till investerarträff den 20 juni 2022

I samband med den kommande företrädesemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget"), bjuder Bolaget in aktieägare och allmänheten till investerarträff i Stockholm.

Investerarträffen hålls hos Mangold Fondkommission, som agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen, måndagen den 20 juni 2022 klockan 12:00 på Engelbreksplan 2, Stockholm. Johan Larsson, VD på Mackmyra, kommer att presentera Bolaget samt hålla i en frågestund. Enklare förtäring kommer att erbjudas under investerarträffen.

För att delta på Mackmyras investerarträff, vänligen registrera er genom att skicka ett mail till corporate-finance@mangold.sesenast klockan 15:00 fredagen den 17 juni 2022.