Lyssna på Enersize presentation från Mangold Insight Investerardag i Stockholm

Under förra veckans Mangold Insight Investerardag på tema Tech presenterade Enersize VD Anders Sjögren bolagets utveckling och ambitioner. Bolaget beskrivs som ett renodlat ESG-bolag (Environmental, Social and Governance) som genom fokus på energioptimering av industriell tryckluft ligger helt rätt i tiden, med stor potential att växa och stötta industrins långsiktiga hållbarhetsmål.

Mangold Insight Investerardag hölls i Nyhetsbyrån Direkt Studios lokaler i Stockholm. Enersize VD, Anders Sjögren, presenterade Enersize utvecklingsresa och gav även en spännande introduktion till det faktum att tryckluft är en av industrins största energibovar och en gigantisk besparingspotential. Under presentationen och intervjun behandlades områden som: 

  • Hälften av all industriell tryckluft förloras på olika sätt 
  • Energioptimering av tryckluft kan hjälpa EU spara motsvarande 8 kärnkraftverk 
  • Enersize hyperspecialisering på verktyg och processer för energioptimering av tryckluft 
  • Besparingspotentialen hos ett medelstort svenskt tillverkningsföretag 
  • Hur man byggt upp Enersize, produkterna och att man nu står redo att växa 

Se videopresentationen i sin helhet här >> 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Lyssna på Enersize presentation från Mangold Insight Investerardag i Stockholm