LL Lucky Games – Säkrat förvärv och finansiering – Mangold Insight Analys

Kasinospelutvecklaren Lucky Games ska genomföra en kapitalanskaffning på 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Motiveringen är att upprätthålla en fortsatt hög investeringstakt samt säkerställa rörelsekapitalet. Bolagets höga investerings- och expansionstakt har medfört höga rörelsekostnader. Största delen av emissionslikviden ska gå till en fortsatt spelutveckling, runt 40 procent av erbjudandet. Därutöver har emissionen garantiåtagande om 76 procent, genom fem garanter. Teckningskursen är 1,80 kronor per aktie och teckningsperioden löper fram till den 12 juli 2022.  

Lucky Games har slutfört förvärvet av ReelNRG med en köpeskilling om 8,3 miljoner kronor. Förvärvet innebär att bolaget tillgodoser licenser på nya marknader, vilket i kombination med en breddad spelportfölj ger tillväxtmöjligheter. Samtidigt har Lucky Games ansökt om spellicens i den kanadensiska provinsen Ontario, som under 2022 infört en privatiserad reglerad marknad för onlinekasinon.     
Mangold reviderar riktkursen från föregående analys. Bolagets försäljning var i linje med våra förväntningar men kostnaderna översteg våra prognoser. Därutöver medför kommande företrädesemission en utspädning vilket vi tagit hänsyn till. Riktkursen sätts till 4,00 (5,25) kronor per aktie, motsvarande en uppsida på över 100 procent. För att riktkursen ska realiseras krävs ökade spelintäkter från förvärvet av ReelNRG samt en fortsatt växande spelportfölj med expansion till nya marknader.