LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden juli – september 2023

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) rapporterar ökad tillväxt under det tredje kvartalet 2023.

DELÅRSPERIODEN JULI – SEPTEMBER 2023 (2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 000 TSEK (1 070).
 • Tillväxten under tredje kvartalet var 648% högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • EBITDA uppgick till -21 092 TSEK (-7 497).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 510 TSEK (-9 809).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23 510 TSEK (-9 809).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 147 TSEK (-10 394).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,19).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 (2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 272 TSEK (4 335).
 • Tillväxten under perioden var 391% högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till -28 109 TSEK (-20 300).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 066 TSEK (-25 182).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -34 066 TSEK (-25 182).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 301 TSEK (-22 799).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,51).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Vid den extra bolagsstämman beslutades, i enlighet med styrelsens rekommendation, att genomföra en riktad kvittningsemission som en särskild bonus till Bolagets tidigare verkställande direktör, Mads V. Jørgensen.
 • Vid årsstämman i Bolaget fastställdes resultat- och balansräkningen, och samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade även om upptagande av aktieägarlån samt införande av ett kvalificerat personaloptionsprogram för anställda och styrelse.
 • Bolaget ingick ett partnerskap med Roobet via Hub88-plattformen för att erbjuda spännande spelupplevelser.
 • Bolaget beviljades tillstånd av Spelinspektionen för att tillverka, tillhandahålla, installera och ändra spelprogramvara.
 • Bolaget stärkte sin marknadsnärvaro genom att gå live på Pomadorro via Relax Gaming platform.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget omorganiserades för accelererad tillväxt, varvid Calvin Lim Eng Kiat utsågs till ny VD och Mads V. Jørgensen till vice styrelseordförande med ansvar för förvärv.
 • Bolaget tecknade Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva 20% av CYG Pte. Ltd för 19,7 MSEK för att stärka marknadspositionen i Asien.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare, nu när jag kliver in i rollen som VD vill jag hälsa er alla varmt välkomna. Med mer än två decenniers erfarenhet inom spel- och mjukvaruindustrin har jag haft förmånen att leda verksamheter och tillhandahålla strategiskt ledarskap för olika företag runt om i världen, bland annat DFNN Inc. i Filippinerna, Nogle Limited i Hong Kong, Betgenius Ltd. i Storbritannien och Racesoft Holdings Ltd. på Isle of Man.

Min erfarenhet hos DFNN, ett börsnoterat IT-företag inom spelindustrin, var ett utmanande men givande kapitel i min karriär. Trots utmaningarna från COVID-19-pandemin ledde jag framgångsrikt DFNN till dess högsta nettovinst någonsin år 2022. Dessa erfarenheter har fördjupat min passion för teknik- och spelsektorn, och jag ser fram emot att leda och bidra till att förbättra LL Lucky Games.

Jag ser denna möjlighet som en stor ära och jag är oerhört tacksam för det ovärderliga stödet från styrelsen och vårt team. Jag vill tacka Mads V. Jørgensen för hans framgångsrika femårsperiod som VD. Under hans ledning har LL Lucky Games uppnått betydande milstolpar, såsom börsnotering, organisk tillväxt, förvärv och expansion till nya marknader.

Som team är vi väl förberedda för att möta de utmaningar som ligger framför oss och att ta vara på de möjligheter som kommer att positionera oss för ökad innovation och lönsamhet. Vårt mål är att leda bolaget in i nästa fas i vår tillväxtstrategi och maximera aktieägarvärdet genom expansion på befintliga samt nya marknader.

Med detta sagt, här är några framstående framgångar från tredje kvartalet 2023:

En framgångsrik delårsperiod med rekordhöga intäkter
Denna delårsperiod markerar en viktig milstolpe med rekordhöga intäkter tack vare några nyckelfaktorer. Först och främst överträffade våra nya spelsläpp förväntningarna, vilket utvidgade vår kundbas och intäktsströmmar på den globala spelmarknaden.

Vårt kommande förvärv stärker vår position i Asien
Vi är glada över att kunna meddela att vi har tecknat en avsiktsförklaring om ett strategiskt förvärv av 20% av aktierna i CYG Pte. Ltd, inklusive CY Labs. CYG Pte. Ltd är ett mjukvaruutvecklingsföretag som specialiserar sig på fintech och back-end-system för spel. Företaget har sitt huvudkontor i Singapore och ett kontor i Manila, Filippinerna. Organisationen med över 40 IT-specialister utvecklar en skalbar distributionsplattform som kan hantera hundratals miljoner transaktioner dagligen. Dessutom är CYG Pte. Ltd plattformsleverantör för InPlay - en av de mest välrenommerade och kända onlinekasinosajterna i Filippinerna - samt andra sajter som licensierats av den filippinska spelmyndigheten PAGCOR. Förvärvet kommer att stärka vår position i Asien, utveckla synergier och utöka distributionsnätet.

Vår nya licens för onlinespel i Sverige gör det möjligt att expandera vår marknadsnärvaro
Vi har erhållit en licens för onlinespel från Spelinspektionen, vilket öppnar upp för nya möjligheter i Sverige. Vi kan nu erbjuda våra spel direkt till större operatörer i landet, något som fördjupar våra relationer med både nya och befintliga kunder.

Nya strategiska partnerskap ger oss en bredare spelarbas
Nya partnerskap understryker vår position som en framåtblickande och innovativ toppspelare. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa spel, exceptionell design och funktionella innovationer för en bredare spelarbas, vilket ökar vårt varumärkes synlighet globalt.

När vi nu går in i slutspurten av 2023 har vi för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen in i nästa år. Tack för ert orubbliga stöd. Låt oss fortsätta denna fantastiska resa tillsammans.

Stockholm den 21 november 2023
Calvin Lim Eng Kiat
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Bokslutskommuniké för 2023 23 februari 2024

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-21 08:30 CET.

Bifogade filer

LuckyGames Q3 2023