Lås- och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje år – byt till digitala nyckellösningar och slipp den kostnaden

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.

LÅS- OCH NYCKELBYTEN KOSTAR BOSTADSBOLAGEN MILJONER VARJE ÅR - BYT TILL DIGITALA NYCKELLÖSNINGAR OCH SLIPP DEN KOSTNADEN

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.

Två stora bostadsbolag inom Allmännyttan uppger att det kostade dem år 2019 över 2,7 miljoner kronor för nya lås och nycklar. Och om läget är likartat i alla Allmännyttas 910 000 lägenheter i landet blir det en uppskattad kostnad på 53,5 miljoner kronor årligen för lås- och nyckelbyten. Lägg därtill reparationskostnader efter normalt slitage som uppgår till det mångdubbla.

-Det är enorma summor om vi skulle anta att alla bostadsbolag i landet med sammanlagt över 2,3 miljoner lägenheter har samma problembild som Allmännyttan har. Men med digitala nyckellösningar minimeras den kostnaden till gagn för både bolagen och de boende, säger Thomas Rejmell, grundare till företaget Zesec som tillhandahåller och installerar digitala nyckellösningar.

Ett överslag ger vid handen att det kan röra sig om över en halv miljard kronor som samtliga bostadsbolag i landet lägger på byte och reparationer av lås och nycklar. Zesecs affärsidé är att automatisera tillträdet till hus, lägenheter och övriga utrymmen genom att tillträdet till dörrarna flyttar in i de boendes mobiler via en app. Det är en lösning som också möjliggör att möta det nya köpmönstret som uppstått imed den ökade E-handeln.

Fastighetsbolag, vars lägenheter har fysiska lås, upplever problem när nycklar tappas eller kopieras. Det leder till bristande kontroll, som i sin tur innebär minskad trygghet för de boende och i värsta fall inbrott. Även fastighetsägare med äldre digitala låssystem med taggar som bärare, har motsvarande problem med otrygghet då krypteringen mellan bärare och mottagare kan vara röjd.

-Därför finns det ett stort behov av automatisering av hemmet. Med digitala nycklar minskar underhållskostnaderna av fastigheter, samtidigt som hyresgästernas säkerhet ökar. Och när nycklarna inte kan tappas bort eller kopieras minskar också riskerna för inbrott drastiskt, hävdar Thomas Rejmell.

Det Göteborgsbaserade företaget Zesec verkar inom Property Technology, eller PropTech, för att snabba på utvecklingen av digitalisering av infrastrukturen för fastigheter.

-Utmaningen för många fastighetsbolag idag ligger i att se mobilen som infrastruktur för fastigheterna. I stället för att lägga enorma summor på analoga lås och nycklar, som ändå äventyrar hyresgästernas trygghet, kan de investera i digitala lås och nycklar till både den egna bostaden och husets gemensamma utrymmen, avslutar Thomas Rejmell på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Johan Andreasson, presskontakt
johan.andreasson@anpr.se
+46 70 510 15 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Las-och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje .pdf

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.