Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2022

Ett kvartal av viktiga affärer samt ökande intresse för vår teknologi och våra material.

Perioden januari - mars 2022

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,4 (4,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,8 (-12,1) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,02) SEK
  • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -21,8 (-9,4) MSEK
  • Enviro får order på pyrolysolja värd 2 MSEK från dotterbolag till ledande amerikanskt oljebolag
  • Enviro får lån på 32 000 EUR omvandlat till stöd till följd av etableringen i Chile
  • Enviro får order på återvunnen kimrök från en stor europeisk däcktillverkare
  • Kraftigt ökat intresse för Enviros återvunna material till följd av kriget i Ukraina

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Michelin presenterar ett än mer hållbart MC-däck tack vare Enviros återvunna kimrök

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se             
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, ärEnviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-19 15:05 CET.