Korrigering av kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2022

I Aventura Group AB:s senast publicerade kvartalsrapport för Q1 saknades balansräkningstabellen, även om huvudposterna presenterades under finansiella kommentarer.

Härmed bifogas såldes en uppdaterad Q1-rapport med inkluderad balansräkningstabell. Korrigeringen påverkar inte några övriga poster i kvartalsrapporten.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
 
 
 
 

Bifogade filer

Delårsrapport Aventura Group 2022Q1v2