Kommuniké från extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Idag, den 31 oktober 2022, hölls extra bolagsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare utan likvidation.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022.

Om Taurus Energy AB

Företaget är lokaliserat i Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.