Kommuniké från årsstämma i Brilliant Future AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BRILLIANT FUTURE AB (PUBL)

Årsstämma med aktieägarna i Briiliant Future AB (publ) har genomförts. Stämman beslutade på samtliga punkter i enlighet med de förslag som framlagts av styrelsen eller de större aktieägarna. För detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats den 13 april 2022 och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.brilliantfuture.se.

För ytterligare information kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Brilliant Future AB (publ)
Tel +46 706 00 44 84 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se , www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Brilliant Kommunike fran arsstamma.pdf

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market.  
Läs mer på
www.brilliantfuture.se