Kollect on Demand: Kollect – Tydligare väg framåt – Mangold Insight Analys

Kollect, som digitaliserar tjänster inom sophantering på Irland, har redovisat hög tillväxt och vinst i det första kvartalet beroende på en engångsintäkt. Bolaget har valt att avyttra Waterford Bin Business för att tydliggöra verksamheten med två affärsområden. Fortsatt verksamhet består av, en digital plattform och en verksamhet för komprimatorer, BIGbin, som ställs upp på olika platser på Irland. Tillväxten i bolaget låg på 42 procent under första kvartalet för fortsatt verksamhet. Om denna tillväxttakt bibehålls kommande kvartal bedömer Mangold att lönsamhet bör kunna nås i slutet av 2023. 

Mangold väljer att lämna prognoser i stort sett oförändrade jämfört med tidigare. Under 2022 väntas bolagets omsättning uppgå till drygt 71 miljoner kronor, en ökning med 41 procent. Efter avyttring av Bin Business, som ska ses som en engångsintäkt, väntas bolaget göra en vinst på drygt 11 miljoner kronor. Mangold väljer att behålla riktkursen 9,00 kronor.