Josab Water Solutions AB (publ): Nyhetsbrev – Juli 2022

Josabs Årsstämma för ÅR 2021

Den 30.e juni hölls Josabs årsmöte i KG 10:s lokaler i Stockholm. På mötet närvarade ett tiotal aktieägare. Protokollet från stämman finns tillgängligt på hemsidan.

Efter stämman höll Kai Chi en presentation av Clear Industrys verksamhet i Kina och beskrev hur samarbetet med Josab blir framgångsrikt.

Ny försäljningschef i Josab Ungern

I juni 2022 började David Horvath på Josab Ungern som försäljningschef. Han är en ambitiös och erfaren person med en solid bakgrund inom försäljning. Vi hoppas att hans långa erfarenhet i olika branscher hjälper oss att få igång försäljningen i Ungern med kringliggande marknader.

Norbert Udvardi, Vd för Josab Ungern, säger: "Josabs rekrytering av en ny försäljningschef visar på dess engagemang för att öka försäljningen. Förutom den ungerska hemmamarknaden fokuserar David på vattentillämpningen av Aqualite™ i Centraleuropa. Davids starka förhandlingsförmåga och försäljningserfarenhet kommer säkerligen att leda till mätbara resultat inom en snar framtid."

Josab Ungern lanserade också en egen webbplats i juni. Inledningsvis kommer webbplatsen att fokusera på att marknadsföra den organiska filtermedia-produkten Aqualite™ och den är också ett första steg i en framtida försäljning online.

För mer information om Josab Ungern, besök

https://josabhungary.com/en/cleaning-water-home/

Månadens höjdpunkter

Josab signerade i juni ett MoU med Oromo Water and Energy Bureau i Etiopien, vilket även inkluderade COOP Bank of Oromia som finansiär av framtida affärer. Målsättningen är att genomföra ett första projekt i Sululta där man kommit en bra bit i planeringsarbetet. Genomförda tester har visat på positivt resultat.

Inom samarbetsavtalet tar Josab också del av "5 town projects" vilket är en detaljerad plan för 5 områden inom Oromo med olika typer av vattenproblem. Totalt inkluderas ca 180 städer i denna plan för en bättre vattenförsörjning åt invånarna. Oromo har definierat rent vatten som en av hörnstenarna i vad befolkningen kan kräva av myndigheterna i Etiopien.

Initialt ser Josab störst potential avseende vatten med höga halter av järn och mangan vilket är de typiska problemområdet i landet. Självklart kommer Josab även jobba med lösningar av andra vattenproblem för att i linje med samarbetsavtalet bli en långsiktig och betydande partner.

IVL Besök

Den 22 juni hölls ett givande möte på IVL:s huvudkontor i Stockholm. Deltagare på detta möte var Anna Jarnehammar, vice vd för Svenska Miljöinstitutet (IVL), Gao Si, chef för IVL Kina, Jane Jeppsson, vd för Josab Water Solutions AB, Kai Chi, VD för Clear Industry och senior teknikkonsult professor Jinying Yan.

Josab hoppas kunna integrera LCA-system (Life-Cycle Assessment) i framtida produkter och miljölösningar i såväl Sverige som i Kina. Jämfört med traditionella metoder kan larver från insekter bryta ner matavfallet och minska utsläppen av växthusgaser avsevärt.

Samtidigt fördes djupgående diskussioner om koldioxidavtrycket, beräkning av koldioxidneutralitet och tillämpningen av LCA inom området för behandling av matavfall. Mötet bekräftade också att IVL och Josab gemensamt kommer att främja LCA inom området för insektsteknologi för matavfall.

Ett första steg är utvecklingen av dessa teknologier här i Sverige vilket startar med realiseringen av ett första pilotprojekt med hjälp av IVL.

Utställning

Den 5 juli, vid 2022 China Urban Waste Classification (Qingdao) Summit Forum, lanserade Suzhou Clear Industry en ny affärsmodell. Genom att kombinera deras lösning för insektshantering av matavfall med Josabs dricksvattenkiosker optimeras sorteringen av matavfall i Kina. Denna affärsmodell har välkomnats av marknaden.

För att uppmuntra kinesiska invånare att effektivt sortera köksavfall, ger denna affärsmodell invånare högkvalitativt dricksvatten behandlat med Aqualite.  Matavfallet behandlas slutligen i avfallsreningsverket och blir foder för uppfödning av insekter, och slutligen produceras insektsprotein vilket är ytterligare en ekonomiska vinning. Intäkterna kompenserar delvis kostnaden för dricksvattenförsörjningen.

Kommande utställning

Aquatech China, 9-12 oktober,

Shanghai International Exhibition Center

Monter nr 8.2H130

Josab äger 100% Clear Industry

I mitten av juli undertecknade Josab Water Solutions AB aktieköpsavtalet med de tre sista minoritetsaktieägarna i Clear Industry, som äger 4,5 % av Clear Industrys aktier. Sedan dess har Clear Industry blivit ett 100 % ägt dotterbolag till Josab Water Solutions AB.

For more information about Josab Water Solutions AB, visit our website, www.josab.com.