Josab Water Solutions AB (publ): Nyhetsbrev Josab – Maj 2022

I mitten av maj reste Josabs ledningsgrupp till Helsingborg för att besöka Jan-Olov Sparrman, grundaren av Josab. Avsikten med mötet var att höra hur det var när han startade verksamheten.Josabs resa för att bli en global aktör började i Vatikanen 1983.  Jan-Olov var då involverad i restaureringen av Sixtinska kapellet och upptäckte att zeolitmalm hade en fantastisk förmåga att absorbera vatten och jonväxling. Efter år av forskning och tester lanserade Josab en förbättrad klorbaserad vattenreningslösning 1999 - en zeolitfiltermediabaserad lösning för vattenreningssystem som då patenterades. Från 2001 sålde man vattenreningsutrustning till Ghana, Grozny och Nigeria.År 2006 fann Jan-Olov Rakta-gruvan i Ungern med den mest lämpliga malmsammansättningen för vattenreningsbehov. Josab investerade i gruvrättigheterna och den bearbetade Zeoliten fick namnet Aqualite. Under de följande åren har Josabs vattenreningslösning utan kemiska tillsatser, låg energiförbrukning, hög effektivitet och bekvämlighet blivit den mest effektiva lösningen för att få säkert dricksvatten i krismiljöer. Under Jan-Olovs tid på Josab levererades mer än 100 "portable rescue" vattenreningssystem över hela världen. Förutom att diskutera olika tekniska lösningar, utbytte ledningsgruppen och grundaren åsikter om Aqualite-applikationer, omstart av Josabs verksamhet för "rescue-utrustning" och andra möjligheter att sälja Josab-produkter i Europa.Att lära av historiska erfarenheter är nyckeln till att hitta nya möjligheter. Josab-teamet är tacksamma mot Jan-Olov för hans förtroende och stöd.

I maj välkomnade Josab en ny Senior Technical Advisor. Prof. Jinying Yan från KTH som är expert inom området vattenrening och kommer att tillhandahålla tekniskt stöd i våra projekt inom rening av dricks- och avloppsvatten. Professor Yan har i många år varit verksam inom Vattenfall och han blir ett värdefullt stöd för såväl Josab som Clear Industry i Kina.

Vi uppdaterar även några av de senaste framstegen inom verksamheten:

Affärerna i Kina

Samriskbolaget Josab International Ecological Technology (Beijing) Co. Ltd. bildades 2020 i Peking tillsammans med två kinesiska partners. Syftet var att marknadsföra våra lösningar i Kina. Kopplat till förvärvet av Clear Industry har vi beslutat att återköpa alla aktier i bolaget. Vi för nu diskussioner med potentiella affärspartners för samarbete på den kinesiska marknaden inom bl a dricksvattenlösningar för hushåll och mobila enheter för byggarbetsplatser.

För närvarande har ett antal containerbaserade vattenreningsutrustningar från Josab China transporterats till Clear Industrys fabrik i Nantong. Vi kommer att testa utrustningen igen och uppgradera några kontrollsystem. Vi räknar med att börja sälja dessa enheter inom en snar framtid.

Nedstängningarna i olika delar av Kina har även drabbat Clear Industry. Viss personal kan arbeta hemifrån men nedstängningar gör ändå att allt går på tomgång. Låt hoppas på en snar successiv öppning så att affärerna kan löpa på som vanligt.

Trots den svåra situationen slöt Clear Industry nyligen ett försäljningsavtal värt 3 miljoner kronor. Den 20 april 2022 utfärdade TUS-EST det vinnande budet till Suzhou CI för utrustning och installation, driftsättning och upphandling av Huaibei Food Waste Factory Reconstruction Project. Projektet syftar främst till att uppgradera avloppsrening från matavloppsvatten, genom att använda ClearSand-processen för att avlägsna nitrit, och leveranstiden är endast 35 dagar.  Nyckelutrustningen, ClearSand, har nu producerats och skickats till platsen, redo för omedelbar användning.

ClearSand

ClearSand drar fördel av biofilmtillväxtegenskaperna hos denitrifieringsbakterier och förlitar sig på sandtvättnings- och sorteringsfunktionen som bildas av kontinuerlig sandfiltrering för att i tid släppa ut de olika bakterierna som använder kolkällor, så att förbrukningen av kolkällor kan användas genom denitrifieringsbakterier utan konkurrens.

Eftersom kraven för rening och utsläpp av avloppsvatten från matrester kommer att uppgraderas från den ursprungliga gränsen för ammoniumkväve till gränsen för totalt kväve, förlitar sig många matresteranläggningar på sekundärt AO-system för att tillföra en stor mängd glukos för att avlägsna kvävet. Denna teknologi inte bara förbrukar kostnaden för att mata diverse bakterier, utan upptar också den effektiva tankkapaciteten och minskar behandlingskapaciteten.

ClearSand är en snabb, kostnadseffektiv lösning som till och med kan stödja gratis leverans av denitrifieringsutrustning till kunder i form av EMC (Energy Management Contract) genom att spara på kolförbrukningen.

ClearSand biologisk denitrifiering är en patenterad uppfinning utvecklat av Clear Industry inom området för behandling av köksavfall, vilket ytterligare stärker företagets konkurrenskraft när det gäller att tillhandahålla helhetslösningar för behandling av matavfall.

ClearSand takes advantage of the bio-film growth characteristics of denitrification bacteria and relies on the sand washing and sorting function formed by continuous sand filtration to timely discharge the miscellaneous bacteria that snatch carbon sources, so that the consumption of carbon sources can be used by denitrifying bacteria without competition. As the requirements of Food leftover waste wastewater treatment and discharge will be upgraded from the original limit of ammonia nitrogen to the limit of total nitrogen, many Food leftover plants rely on secondary AO system to add a large amount of glucose for nitrogen removal, which not only consumes the cost to feed miscellaneous bacteria, but also occupies the effective tank capacity and reduces the treatment capacity. ClearSand is a quick, cost-effective solution that even support for free delivery of denitrification retrofit equipment to customers in the form of EMC (Contract Energy Management) by saving on carbon consumption.

ClearSand biological denitrification is an invention patent developed by Clear Industry in the field of kitchen waste treatment, which further enhances the company's competitiveness in providing total solutions for kitchen waste treatment.

Afrika:

Josab har under en längre tid arbetat aktivt på den afrikanska marknaden för att nå teknologiskt godkännande och framtida försäljning. För dagen är Josab involverade i tester i Nigeria och Elfenbenskusten med maskiner på plats för verifiering. Elfenbenskusten ingår i ett exklusivt distributionsavtal tecknat i januari 2022 med franska Yquos SAS, som omfattar 11 fransktalande länder på den afrikanska kontinenten.

Vi är också, baserat på tidigare godkända tester före krigsutbrottet sommaren 2021, i återupptagna diskussioner med Oromo Water i Ethiopien angående ett projekt i staden Sululta, strax utanför huvudstaden Addis Ababa. Projektet som vi diskuterar avser försörjning av dricksvatten till stadens befolkning genom rening av järn- och manganhaltigt vatten från djupborrad brunn, ca 450 meter. Testerna utförda av Oromo Water, på plats i Sululta, utvisar att vi klarar alla kriterier för dricksvatten vilket nu har utmynnat i förhandlingar om en total lösning för detta område. Tillsammans med Josab agent för landet, SAFAB, arbetar vi nu för ett genombrott i landet då samma typ av vattenproblem finns i stora delar av landet.

India:

Josab har beslutat att upphöra med egen verksamheten i Indien och i stället söka samarbete med lokala företag som tar ansvar för försäljning och underhåll av vattenkiosker i befintliga och kommande projekt. Efter flera år av investeringar i såväl personal som utrustning har det visat sig ytterst svårt att nå lönsamhet.