Josab Water Solutions AB (publ): Josab tecknar agentavtal med Aqua Invent i Lomma AB

Josab har tecknat ett agentavtal med Aqua Invent i Lomma AB avseende försäljning av filtermaterial, Aqualite[TM] och Josabs portabla vattenreningsprodukter.

Aqau Invent erhåller exklusivitet avseende försäljning av Aqualite[TM] i Sverige och Danmark för hushållsprodukter inkluderande pooler. Agenten har även rätt att sälja Aqualite[TM] inom andra områden men utan exklusivitet.

Agenten har också, utan exklusivitet, rätten att marknadsföra och sälja Josabs portabla enheter för vattenrening i Skandinavien och övriga Europa.

Jane Jeppsson, VD, Josab Water Solutions AB, säger: "detta ingår i vår strategi att öka både försäljningen, i Sverige och på andra marknader samt att återstarta vår verksamhet med portabla enheter för bland annat krissituationer".

Stockholm den 1 september 2022

För ytterligare information kontakta:

Jane Jeppsson

VD                                                      

Josab Water Solutions AB (publ)                               

Telefon: +46 (0)76 7760076                                                                     

E-mail: jane.jeppsson@josab.com