Josab Water Solutions AB (publ): Josab aktie kommer handlas på Mangoldlistan

Efter avregistreringen från Spotlight Stock Market, sista handelsdag 15 mars 2022, kommer Josabs aktie under en övergångsperiod att kunna handlas på Mangoldlistan med början 16 mars 2022.

Privatpersoner och företag som vill lägga order skall även fortsättningsvis registrera sin köp- eller säljorder hos sin ordinarie bank eller fondkommissionär. 

Bolaget jobbar vidare med omlistning på annan lista eller marknadsplats, vilket legalt inte är möjligt innan avregistrering skett, och återkommer med mer information om detta så snart som möjligt.

Bolagsinformation såsom pressmeddelanden, uppdateringar och ekonomiska rapporter kommer att kungöras i likhet med tidigare på bolagets hemsida.

Stockholm den 11 mars 2022

För ytterligare information kontakta:

Jane Jeppsson                                                                                  

VD                                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                                       

Telefon: +46 (0)76 776 0076                                                                                                                              Email: jane.jeppsson@josab.com

Mangold

Market Making

Telefon: +46 (0)8 503 015 85

Email: marketmaking@mangold.se

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra dotterbolag, Clear Industry Company Limited, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.