Josab Water Solutions AB (publ), 556549-1114 Årsredovisning samt koncernredovisning år 2021

FörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören för Josab Water Solutions AB (publ) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor, KSEK.

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem främst baserat på det egna filtermaterialet Aqualite[TM]. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, JOSINT Financial Services AB samt det nybildade JBCI 2022 Holding AB. Det tidigare dotterbolaget Josab International Ecological Techhnologies (Beijing) Co., Ltd ägs idag till 49%. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 3-5 micron, att jämföra med 25-50 micron för traditionella sand- och kolfilter.

Sedan 2006 äger Josab Water Solutions via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern. Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 5 m[3] upp till 3000 m[3] per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB har under året varit noterat på Spotlight Stock Market, men är avlistat på nya året.