iZafe Group – Uppdaterad vision med tillväxt – Mangold Insight Analys

iZafe, utvecklaren av läkemedeldispenseringsautomaten Dosell, har under det första kvartalet ökat försäljningen med 119 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget redovisade intäkter om 380 000 kronor under det första kvartalet. Tillväxten drivs utav försäljning av Dosell Konsument och fortsatt etablering mot kommuner i Sverige och Norge. 

En uppdaterad vision för iZafe har presenterats. Visionen omfattar utvecklandet av produkter som ska kunna används till flera typer av mediciner, som tabletter samt sprutor, och inte enbart för dospåsar. Processen ska bli en helautomatisk lösning som ska underlätta och säkerställa rätt medicinering. Bolagets larmfunktion kommer fortsatt vara en viktig del i produktutvecklingen. Det innebär att anhöriga och vårdpersonal får notis om att medicinering inte skötts korrekt. Lyckas bolaget med visionen innebär det en breddad marknad med skalfördelar som gör att iZafe når fler kunder. 
Mangold reviderar försäljnings- och kostnadsprognos efter en blygsam försäljningsutveckling samt minskade kostnader under kvartalet. Ny riktkurs sätts till 1,20 kronor per aktie (1,65 kronor). För att riktkursen ska uppnås krävs det att försäljningen mot kommuner tar fart och att etableringen i Italien under 2022 lyckas.