iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av första kvartalets rapport

iZafe Group AB (publ) - meddelar att man i samband med kvartalsrapporten för första kvartalet 2022, som kommer att publiceras 08:30 CET den 29 april 2022, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget.

Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström och publiceras på iZafe Groups investerarsida den 9 maj 2022 under rubriken finansiella rapporter, investerarfrågor.
 
Välkommen att skicka in dina frågor till ir@izafegroup.com senast kl 10:00 CET den 4 maj 2022.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på www.izafe.se/investor-relations/.

Bifogade filer

iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av första kvartalets rapport