ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell

ISR Immune System Regulation Holding Ab (publ) arbetar med utveckling av ett inhalationsvaccin för Covid-19. Teknologin med ett inhalationsvaccin kommer att vara applicerbart på många fler respiratoriska virusformer så som Covid, influensa och RS virus. Fördelen med ett inhalationsvaccin i pulverform är bl.a. att vaccinet inte kräver frystransport, når direkt till det drabbade området i lungvävnaden samt inte kräver nålstick med risk för överföring av blodburet virus.

Bolaget har precis avslutat en provokationsstudie med SARS-CoV-2 i möss transgena för ACE2-receptorn där mössen som administrerats 2 doser av vaccinet i lungvägarna blev helt skyddade mot viruset. Samtliga möss i placebogruppen blev smittade, saknade skydd och blev svårt sjuka. Skyddet var försvagat i gruppen som fick vaccinet injicerat i huden, medan vaccin givet intranasalt eller som inhalation gav komplett skydd.

"Detta är ett mycket viktigt och bra resultat. Vår förhoppning var att vårt inhalationsvaccin skulle ge upphov till ett väldigt bra skydd, då slemhinneförsvaret engageras på den plats där viruset träder in. Vi har nu kunnat bevisa detta i en provokationsmodell av Covid-19. Djurmodellen är accepterad som utläsningsmodell av effektivitet, vilket gör att vi nu går in i nästa fas av vaccinutvecklingen" kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.

Efter den lyckade djurstudien kommer bolaget att pröva ut och fastställa valet av inhalator, beredningsform och dos av vaccinet. Parallellt utförs toxikologisk testning innan vaccinet kan testas i en klinisk fas I studie.