ISR’s Immunolid förstärker effekten av Checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer.

Bolaget har genomfört en studie där bolagets Immunolid ISR50 har testats tillsammans med checkpoint blockad i en djurmodell för tjocktarmscancer. Kombinationen av immunoliden ISR50 med checkpoint blockad är mer än dubbelt så bra som substanserna var och en för sig.

Kombinationen av Immunoliden ISR50 som är en TLR agonist och checkpoint blockad bygger på kunskaper från två nobelpris från 2011 och 2018. Genom att stimulera det medfödda immunsystemet med ISR50 aktiveras antigenpresenterande celler och deras förmåga ökar dramatiskt att processa och presentera muterade proteiner från cancerceller till T celler. Genom att tumörer utvecklar sätt att minska aktivering av T celler genom ökad checkpoint signalering, så ger tillägg av checkpoint blockad till ISR50 en kraftigt ökad tumörspecifik aktivering av T celler.

Bolaget har nu visat på att den kombinatoriska effekten både i malignt melanom och i tjocktarmscancer, två tumörformer där checkpoint blockad används, där läkemedelsmarknaden eftersöker kombinationer som kan ge ytterligare förbättrade immunsvar i kampen mot cancer.

"Vi tror att vi har hittat en optimal kombination av immunstimulerande substanser för att ge tumörer en match. Något som med säkerhet kommer väcka stort intresse på marknaden. Det skall bli spännande att få följa vår immunstimulerande kombination in i kliniken." kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.

ISR50 genomgår nu toxikologisk testning och en beredningsform som är lämplig för injektion tas nu fram. Produktionen av Läkemedelskandidaten ISR50 skalas nu upp och rutiner och analyser för kvalitetstestning etableras och valideras, som förberedelser för en ansökan om klinisk läkemedelsprövning i en fas I/II studie av patienter med spridd cancer.

 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2021 kl 13.05