ISR tecknar kontrakt för att starta vaccinstudie i Bangladesh

ISR har idag signerat kontrakt med CRO företaget Bangladesh Clinical Trials ltd, för att genomföra en klinisk studie med ISRs SARS-CoV-2 vaccin i Dhaka, Bangladesh.

"Förberedelserna är nu i full gång för att kunna genomföra en fas I studie i Bangladesh med vårt inhalations vaccin för att åstadkomma ett immunologiskt skydd i luftvägarna. Vi ser fram att tillsammans med experter från Bangladesh starta studien för att utvärdera vårt pulvervaccin", kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

Tillsammans med CRO företaget planeras nu detaljerna i studien som kommer att vara en fas I dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och affekt av ISRs spike-baserade inhalations/nasal vaccin formuleringar. I studien planeras att inkludera 180 friska deltagare som kommer att få två doser antigen som inhalation eller applikation i näsan. Det slutgiltiga kliniska protokollet är framtaget och ansökan till etiknämnd och Bangladesh Medical Research Council, BMRC, förbereds.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 september kl 13:17 2021