ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin

ISR Immune System Regulation AB, ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), och som utvecklar inhalationsvaccin mot Covid-19, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med Iconovo AB. Iconovo AB utvecklar kompletta inhalationsprodukter och har en engångsinhalator, ICOone, för detta ändamål. Avtalet ger ISR ett mycket kostnadseffektivt och säkert vaccin för en global marknad.

Enligt avtalet har ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2, med en teknologi baserad på s k spike-proteiner med adjuvans. Iconovo kommer att kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna produkt kan testas i en klinisk studie i människa, med beräknad start under andra halvåret 2021. I avtalet har ISR en framtida option på att använda sin vaccinationsteknologi tillsammans med ICOone för förebyggande av luftvägsinfektioner såsom influensa, nya covid-virus och RSV baserade på samma teknologi.

Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9,0 MSEK som kommer att betalas i fem stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 MSEK betalades vid underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 MSEK, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till ett preliminärt värde på 5,5 miljoner SEK. Avtalet ger Iconovo royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över en 14-årsperiod från lansering.

Det finns idag 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer (World Bank) som kommer ha en senare tillgång till vacciner. Med ett pris motsvarande AstraZenecas eller J&J's vaccin (USD 8 - 10 per vaccination) så representerar detta en marknadspotential på totalt 31 - 39 miljarder USD. Hur stor försäljningspotentialen för ett stabilt inhalerat vaccin blir beror på vaccinationstakten i dessa länder. Det finns också ett scenario att viruset kommer att mutera och i framtiden kräva årliga vaccinationer såsom sker idag för influensa. Som jämförelse beräknas dagens marknad för årliga influensavaccinationer uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.

"Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kyl- och frysförvaring och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan som patrulleras av en annan typ av anti-kropp", säger Ola Winqvist, VD, ISR.

ISR har tidigare visat i djurmodeller att vaccinet skyddar väl mot covid, och detta är nästa steg i utvecklingen av en spray-torkad inhalationsformulering. En viktig fördel är att vaccinet når direkt till det drabbade området i lungvävnaden som ger rätt typ av immunsvar.

"Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm när den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att använda dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling", säger Johan Wäborg VD, Iconovo.

En inhalerad beredning ger många fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Det är speciellt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad. Att avlägsna behovet av frys- och kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 14:05