ISR: Rättelse av information om investerares hemsida i pressmeddelande från 18 juli 2021

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) offentliggjorde den 18 juli information att ISR tecknat avtal avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin med Singapore Resources Development PTE. Ltd. I pressmeddelandet hänvisades till investerares hemsida www.srg.sg som inte stämmer. Korrekt adress till hemsidan är www.srd.sg