ISR kommenterar uppgifter i bangladeshisk media

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR"), som utvecklar inhalationsvaccin mot Covid-19, har den 6 augusti 2021 offentliggjort att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (memorandum of understanding, MoU) avseende start av en vaccinstudie i Bangladesh samt den 8 augusti 2021 offentliggjort att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (MoU) avseende tillverkning och distribution av ISRs vaccin i Bangladesh.

ISR har uppmärksammat att bangladeshisk media, däribland den engelskspråkiga dagstidningen The Daily Star, publicerat uppgifter om när ISR:s vaccin kan lanseras i Bangladesh, kommersiella villkor om Bangladeshs förvärv av vaccin från ISR samt i vilken takt vaccinet kommer att produceras. Med anledning av uppgifterna i bangladeshisk media vill ISR lämna följande kommentarer:

  • ISR för förnärvarande förhandlingar med olika parter om leverans av bolagets vaccin. Sådana förhandlingar är av naturliga skäl konfidentiella.
  • Om en part finansierar kliniska studier av ISR:s vaccin kan det naturligtvis påverka vilket pris parten får erlägga för vaccinet om det framgångsrikt kan lanseras.
  • Förutom vad som redan har kommunicerats i ovan nämnda pressmeddelanden den 6 och 8 augusti 2021 har ISR inte träffat några nya avtal avseende den bangladeshiska marknaden och det finns således inga bindande avtal om leverans av bolagets vaccin till Bangladesh.

ISR är som tidigare kommunicerat glada för det intresse som bolagets vaccin fått i Bangladesh. Om ISR träffar avtal om leverans av vaccin till Bangladesh kommer det att kommuniceras till marknaden genom sedvanliga kanaler. Investerare i ISR bör beakta information om bolaget som kommuniceras av bolaget i sedvanliga kanaler.