ISR ingår en avsiktsförklaring med UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd i Bangladesh

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) tillkännager idag att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding ("MoU") med ett av de största läkemedelsbolagen i Bangladesh, UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd ("UniMed"), för tillverkning och distribution av ISRs vaccin mot SARS-CoV-2 viruset i Bangladesh.

Syftet med MoU är att komma överens om ett långsiktigt samarbetsavtal med ett licensavtal som ger UniMed en exklusiv rätt att tillverka och distribuera ISR's vaccin mot SARS-CoV-2 viruset i Bangladesh. UniMed ska tillverka 100 miljoner enheter per år med en intention att inom 5 år kunna tillverka 300 miljoner enheter eller mer årligen. ISR erhåller ersättning i form av en betalning vid signering av ett licensavtal och en betalning när ISR erhåller godkännande att marknadsföra och sälja vaccinet, samt en tvåsiffrig royalty.

UniMed har en omfattande erfarenhet av internationella läkemedelssamarbeten med några av de största läkemedelsaktörerna i världen så som Abbott, Janssen och Vifor (www.unimedunihealth.com).

"Bangladesh är ett av de länder som drabbats hårt och är i mycket stort behov av ett vaccin mot Covid-19 och efterföljande mutationer. Vi är därför oerhört glada att hitta en stark samarbetspartner i UniMed som har resurser att såväl producera som distribuera vaccinet i Bangladesh. De kommer även att vara viktiga för oss i kommande fas lll studie där vi räknar med en snabb uppskalning. Genom samarbetet i Bangladesh ser vi också en snabb väg till marknad då patientunderlaget är mycket stort liksom prioriteringen att skapa ett vaccin till en befolkning på över 160 miljoner", kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.