ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) publicerar bokslut för 2020

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) bokslutsrapport för 2020 är nu publicerad på bolagets webbplats: www.israb.se

Väsentliga händelser under bokslutsåret

  • Företagets fas IIa-studie, ISR003 inkluderar patienter igen efter stora förseningar pga Corona-pandemin.
  • Två siter i Tyskland, Berlin och München, godkända för ISR003, har börjat inkludera patienter i studien.
  • Prövningssite och CRO för att starta ISR004-studien för HIV-patienter med resistens mot bromsmedicin utvalda.
  • ISR beslutar om att utveckla eget inhalationsbaserat vaccin mot Corona.
  • ISR initierar samarbete med Teaser AB för att producera vaccinationsantigen mot Corona.
  • ISR inleder samarbete med den kinesiska läkemedelsbolaget Kawin för att gemensamt genomföra det prekliniska och toxikologiska arbetet med bolagets Hepatit B kandidat.
  • Uppskalning av ISR-50 produktion enligt GMP pågår.
  • ISR beviljas ekonomiskt stöd från Vinnona för utveckling av Corona-vaccin.

 

Väsentliga händelser efter bokslutsårets utgång

  • ISR publicerar resultat från studie som visar att ISRs immunolid ger förstärkt effekt av checkpointblockad i djurmodell för tjocktarmscancer.

Finansiell information

Bokslutsåret 2020-01-01 - - 2020-12-31

Rörelseintäkter, tkr:                                                       0                    (0)
Rörelseresultat, tkr:                                                       -29 723          (-28 886)
Periodens resultat per aktie, kr:                                    -0,79              (-1,18)

Periodens resultat per aktie, kr, efter utspädning:      -0,66              (n/a)

Likvida medel, tkr:                                                         38 751           (21 985)
Soliditet, %:                                                                    88,9               (-4,4)

Delårsperioden 2020-07-01 - - 2020-12-31

Rörelseintäkter, tkr:                                                       0                    (0)
Rörelseresultat, tkr:                                                       -16 415          (-13 097)
Periodens resultat per aktie, kr:                                    -0,31              (-0,54)
Periodens resultat per aktie, kr, efter utspädning       -0,24              (n/a)