ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) har stärkt sin kortsiktiga finansiering

ISR har idag stärkt sin finansiering genom upptagande av ett kortsiktigt brygglån till marknadsmässiga villkor med löptid för lånet om 3 månader, samt löpande möjlighet till förlängning.

" Bolaget går nu in i en ny fas med förberedelser för klinisk fas I/II och III, samt regulatoriska godkännanden och marknad. Med lånet ökar vår flexibilitet, där vi säkrar produktionsslottar med tillverkarna för säkerställande att vaccintillverkning fortgår optimalt, parallellt med förberedelser av vårt kliniska program och licensdiskussioner" säger Ola Winqvist, VD för ISR

Som tidigare meddelat inväntar nu bolaget godkännande från BMRC, läkemedelsverket i Bangladesh, för start av fas I/II vaccinationsstudien. Bolaget har auditerat prövare och CRO företag på plats i Bangladesh och finaliserar nu förberedelserna för den kliniska studien.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 08:53 CET.