ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har besvarat Nasdaqs anmärkningspåstående

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") offentliggjorde den 8 mars 2023 att ISR Holding erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), att IRS Holding inte delar Nasdaqs bedömning och att ISR Holding kommer att inkomma med svar till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden, som löper till och med den 17 mars 2023.ISR Holding meddelar härmed att Bolaget har inkommit med sådant svar till Nasdaq

ISR Holding kommer att lämna närmare information i ärendet när sådan finns att lämna.