ISR Immune System Regulation AB inleder samarbete med Inhalation Research Services som en partner i toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19

ISR Immune System Regulation AB tecknar ett kontrakt med Inhalation Research Services (IRS), avtalsforskningsorganisationen för Inhalation Sciences AB, för att utföra en del av toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19 orsakat av SARS-CoV-2

Inhalation Sciences AB har utvecklat PreciseInhale, ett instrument för hög precision och kontroll av preklinisk inhalationsadministration, och har djup kunskap inom inhalationsforskning. IRS aerosolkarakteriseringsfunktioner levererar exakta, förutsägbara omfattande data som sedan kan användas för att fastställa inställningarna för nästa steg i vaccinprogrammet.

"Vi är nu inne i en väldigt intensiv fas för färdigställandet av vårt vaccin mot SARS-CoV-2, där vi nu i samarbete med experter för inhalationsläkemedel fastställer distribution och leverans av vaccinet. Arbetet pågår nu för fullt för att slutföra och sammanställa data inför ansökan till regulatorisk myndighet för att få genomföra klinisk studie"kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.