ISR Holding släpper halvårsrapport 2021

"Vi har under det gångna halvåret redan investerat lika mycket i R&D som under hela föregående år. Arbetet i ISR har gått in i en ny intensifierad fas. Förutom vår pågående fas II HIV studie i Sverige och i Tyskland så närmar sig nu vårt inhalationsvaccin kliniska tester." Ola Winqvist, , ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

Viktiga händelser under första halvåret 2021

  • ISR:s immunolid förstärker effekten av checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer.
  • ISR planerar klinisk studie för hiv-patienter som är resistenta mot bromsmedicin.
  • Utnyttjande av teckningsoption TO-01.
  • ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot SARS-CoV-2 i djurmodell.
  • Första patienten från München nu inkluderad i ISR:s hiv-studie.
  • ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin.
  • ISR avslutar tidigare COO-uppdrag.
  • ISR avslutar tidigare CFO-uppdrag.
  • ISR inleder samarbete med Inhalation Research Service som en partner i toxikologiprogrammet för inhalationsvaccin för Covid-19.

För mer information, läs halvårsrapport 2021.

Ola Winqvist kommenterar halvårsrapporten

Den 26 augusti kommer bolagets vd, Ola Winqvist, att kommentera rapporten i en livesändning på Youtube. De som tittar live kommer att kunna ställa frågor till Ola Winqvist via Youtubes kommentarsfält.

Sändningen sker på ISR:s Youtubekanal med start klockan 10.00. Hela sändningen kommer att finnas tillgänglig i sin helhet på ISR:s kanal efteråt.

För att hitta ISR:s Youtubekanal skriv in "ISR Holding" på Youtube, eller klicka här (https://www.youtube.com/channel/UCvspXQuUF5MDuD-btwgbeHA/featured).

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 08:48 CET.