ISR fördjupar samarbetet med Iconovo för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), som utvecklar vaccin mot Covid-19, tillkännagav i dag att de har tecknat ett tilläggsavtal med Iconovo AB (publ), för att även utveckla en nasal applikation av vaccinet. Iconovo AB utvecklar inhalatorer för applicering av läkemedel till lunga och näsa där deras engångsinhalator, ICOone, lämpar sig väl för engångsbruk. Avtalet förstärker och accelererar ISRs vaccinprogram för en global marknad.

ISR har i djurmodeller visat att bolagets vaccin skyddar mot SARS-CoV-2 vid såväl nasal applikation som via inhalation. Bolaget utvecklar nu parallellt två beredningsformer, en för inhalation och en för nasal applikation. Med inhalation/intranasal applikation når vaccinet direkt till inträdesporten för viruset och därmed skapas ett lokalt immunförsvar i första linjen. Vaccinet formuleras nu även för nasal applikation, där vi nyttjar Iconovo ABs nya ICOone nasal plattform för att accelerera utvecklingen och få en snabbare väg genom studierna. Bolaget ser att det finns ett stort värde att vi har två beredningsformer som var för sig kan leda till registrering av vaccin.

"Vi har valt att ta fram två beredningsformer för att utvärdera vilken administrationsväg som ger optimalt immunsvar och bäst skydd mot infektionen. Administration av vaccin via luftvägarna är hittills relativt nytt och kunskap behövs för att fastställa bästa rutt för aktivering av immunförsvaret. Genom att bredda samarbetet med Iconovo AB investerar vi i kunskap och tid för att så snabbt som möjligt kliniskt kunna tillhandahålla ett enkelt vaccin för länder där kylkedjor inte finns säkrade", säger Ola Winqvist, VD, ISR.

Beredningsformerna av vaccinet med rekombinant spike protein och adjuvans tas fram i pulverform som tål transport, förvaring och administration utan behov av nålar och sprutor. Enligt WHO beräknas 11,6 miljarder doser behövas för global vaccinering för att stoppa spridningen av SARS-CoV-2, en beräkning som nu omvärderas där data tyder på att även en 3:e vaccinationsomgång kan behövas för fullgott skydd. Bolaget vänder sig primärt till utvecklingsländer för att där kunna tillhandahålla ett enkelt hanterbart vaccin. Planering av det kliniska prövningsprogrammet pågår nu.

Informationen är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-12 09:02 CET.