ISR: Avslutat CFO-uppdrag

Avslutat CFO-uppdrag

Gunnar Modalens uppdrag som CFO löpte ut 21 maj 2021. Bolaget har valt att inte förlänga uppdraget och ser över alternativen för CFO-rollen och under tiden har vi påbörjat vissa organisatoriska förändringar för att säkerställa kompetens och resurser. Gunnar Modalen har haft sitt uppdrag sedan 2016.