ISR avslutar COO-uppdrag

Lennart Dreyers uppdrag som COO löpte ut 31 mars 2021. Bolaget har valt att inte förlänga uppdraget och har påbörjat vissa organisatoriska förändringar för att säkerställa och utveckla denna funktion med nödvändig kompetens och resurser för att matcha bolagets förväntade utveckling. Lennart Dreyer har haft sitt uppdrag sedan 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Ola Winqvist, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
E-post: ola.winqvist@israb.se
Telefon: +46 (0) 70 54 27 939     

Aktien                                
Ticker: ISR    
ISIN-kod: SE0008212195
 

Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-503 01 550 E-post: ca@mangold.se

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Heptatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Se www.israb.se för mer information.