Insynsperson och styrelseledamot i Enersize avser nyttja teckningsoptioner av serie 1/2017

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att insynspersonen och styrelseledamoten Sami Mykkänen avser nyttja hela av sitt innehav av teckningsoptioner av serie 1/2017 (”Teckningsoptionerna”), som beslutades av styrelsen den 20 mars 2017.

Totalt rör det sig om 2 232 500 Teckningsoptioner, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 67 procent av det totala antalet Teckningsoptioner och en investering om cirka 4,5 EUR. Teckningstiden för aktier med Sami Mykkänens Teckningsoptioner är 20 mars 2017 – 31 december 2024 och teckningskursen för en aktie är 0,000002 EUR. Teckningskursen har bestämts enligt ett avtal om teckningsoptioner som ingåtts den 30 september 2014.

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget till 474 780 205 aktier, vilket motsvarar en utspädning om mindre än 1 procent.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Insynsperson och styrelseledamot i Enersize avser nyttja teckningsoptioner av serie 1/2017