Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/