Inhalation Sciences erhåller ny order värd 292 KEUR från Aquilon Pharma

(Stockholm, 18 december 2020) Det innovativa pharmatech-företaget Aquilon Pharma, baserad i Belgien, har signerat en köporder på ISAB's högprecision system PreciseInhale[®] och dess Nose-Only samt Intratrakeala exponeringsmoduler. Det sammanlagda värdet på ordern är 292 KEUR. 

Aquilon Pharma kommer ursprungligen från Liége Universitet, varifrån företaget avknoppats. Aquilon Pharma har en innovativ portfölj av bärarmolekyler som signifikant ökar deponeringen samt effekten av redan befintliga inhalationsläkemedel, med särskilt fokus på astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Med ett starkt fokus på precision och kvalitet kan företagets nebuliserade- och dess torrpulverformuleringar användas för att vidareutveckla redan existerande läkemedel till inhalerbara.

Aquilon Pharma har lagt en order på PreciseInhale[®], ISABs hög-precisionssystem för aerosol och inhalationsforskning, tillsammans med dess Nose-Only och den unika teknologin för intratrakel exponering. Det sammanlagda värdet uppgår till 292 KEUR.

ISABs VD, Manoush Masarrat: "Vi är glada över att få välkomna en medpionjär inom nästa generations inhalationsteknologi som vår nya kund. Vi vet hur starkt Aquilon Pharma värdesätter precision och effekt som deras drivkrafter för en bättre behandling av patienter och vi är stolta över att PreciseInhale[®] kommer att spela en viktig roll för att hjälpa dem uppnå detta.

Aquilon Pharmas VD, Paul MAES: "Aquilon är glada över att införskaffa PreciseInhale[®]. Denna utrustning kommer ge stora möjligheter till samarbete inom innovativ lungmedicinforskning med högt erfarna kollegor på Universitetet. Med denna teknologi öppnas möjligheter att gå vidare och ytterligare bredda vår portfölj av våra produkter i utveckling. Aquilon avser att adressera samtliga existerande utmaningar inom behandling av lungsjukdomar och vill erbjuda miljövänliga, användarvänliga produkter som ger en bättre lungdeponering. Aquilon kommer att genomföra tre kliniska studier under 2021 för att slutföra dessa forskningsprojekt. Idag lanserar företaget en 20 MEUR insamlingskampanj som syftar till att finansiera dessa pre-kommersiella projekt."