Information till aktieägare i Gigger Group

Gigger polisanmäler Nordic Media House för bedrägeri med anledning av luftfakturering.

Då inget avtal föreligger mellan Gigger Group AB och Nordic Media House AB (SDMG) har bolaget på

tisdagskvällen ingivit en polisanmälan för bedrägeri, ett brott som ger upp till sex års fängelse

enligt 9 kap. 3 § brottsbalken.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                       

                                                                                                           

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                       

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!