Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Hoodin AB har publicerat årsredovisningen för 2020 på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv (https://www.hoodin.com/rapporter)