Hoodin AB: Mangold Insight intervjuar Marcus Emne, vd för Hoodin

Under torsdagen den 17:e december 2020 publicerade Mangold Insights en intervju med Marcus Emne, VD Hoodin.

Intervjun i sin helhet se på https://www.youtube.com/watch?v=p7XtnBsnPUA

 

Frågor som ställs under intervjun är:

Kan du kort beskriva vad det är Hoodin gör?

Vad skulle du säga är er plattforms största fördelar jämfört med era konkurrenter?

Kan du beskriva vilka marknader ni är på?

Hur ser era expansionsplaner ut?

Hur kommer plattformen att utvecklas?

2020 har varit ett annorlunda år, ser ni några utmaningar framåt?

Vad har vi att vänta under 2021?