Hedera Group AB (publ): Sista dag för handel i BTA

Hedera Group AB (publ) ("Hedera" eller "Bolaget") meddelar att nyligen genomförda företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") nu har registrerats i sin helhet hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 25 april 2022. Utsökningsdag för BTA är den 27 april 2022.

Registreringen av Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital har ökat med ca 8 142 380,40 kronor genom emission av 5 088 977 aktier. Efter genomförd registrering uppgår nuBolagets aktiekapital och antal aktier till ca 21 713 015,47 kronor respektive 13 570 606 aktier.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen.