Hedera Group AB: Hedera Group förvärvar Livsanda Care AB.

Hedera Group AB tecknade i maj ett "Letter of Intent" och har nu tecknat ett avtal om att förvärva Livsanda Care AB. Livsanda Care erbjuder personlig assistans med fokus på flexibilitet och den personliga relationen. Livsanda Care AB har verksamhet i Västsverige och omsätter på helår 52,6 MSEK med ett rörelseresultat på 2,5 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 9,5 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 9 MSEK i kontanter och 0,5 MSEK i aktier i Hedera Group. Förvärvet kommer att finansieras med en riktad emission och en förvärvskredit.

Proforma hade koncernen under 2020 omsatt 270,6 MSEK med ett rörelseresultat 4,6 MSEK efter extraordinära kostnader.

Livsanda Care är ett välrenommerat och välskött bolag som kommer att bidra positivt till vår assistansverksamhet. Med Livsanda får Hedera Group en närvaro i västra Sverige vilket är i linje med vår strategi att bli rikstäckande, säger Johan Sandström, VD Hedera Group.

Vi tycker detta är helt rätt väg för Livsanda Care AB att ingå i något större och tycker Hedera Group är rätt för att bibehålla vår kvalité och utveckla bolaget ytterligare, säger Maja och Mathias Koppfeldt, grundare av Livsanda Care AB.

Hedera Group förvärvar 100% av aktierna i Livsanda Care med tillträde 1 oktober.

Denna information är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 10:30 CET.