Hedera Group AB: Hedera Group – Förbättring på alla plan – Mangold Insight Analys

Hedera har inlett 2022 starkt; bolagets nettoomsättning under det första kvartalet ökade med över 40 procent jämfört med samma period ifjol. Parallellt redovisade bolaget ett nästintill tredubblat rörelseresultat under samma jämförelseperiod. Vi räknar med att tillväxten under årets resterande kvartal är fortsatt hög, och att Hedera omsätter drygt 400 miljoner kronor under 2022. 

Hederas verksamhet omfattar både vårdbemanning och assistans. Tillväxten under det första kvartalet drevs primärt av förvärvet av assistansbolget Livsanda Care samt tillväxt inom samtliga verksamheter. Mangold ser positivt på det faktum att Hedera Group kan öka omsättningen och resultatet samtidigt, vilket är ett kvitto på bolagets förmåga att på ett kostnadsfördelaktigt manér integrera förvärv och nyttja sina skalfördelar. Vi förutsätter att liknande verksamhetsutveckling kan uppvisas vid integrationen av framtida förvärv.
Mangold gör en mindre revidering av riktkursen till 12,00 (13,00) kronor per aktie på 12 månaders sikt. Det följer av utspädning från den riktade emissionen som genomfördes i relation till förvärvet av Libra Assistans samt utestående teckningsoptionsprogram ("TO4"). Även Hederas bolagsvärde har minskat till följd av marknadsoro. Samtidigt har bolagets fundamentala verksamhet utvecklats i positiv riktning. Bolaget väntas kunna genomföra större förvärv i takt med att koncernen expanderar, och därmed accelerera tillväxten. Det ligger till grund för att riktkursen uppnås.