Handel med Emotra AB (publ) aktie fortsätter på Mangoldlistan

Emotra AB ("Emotra" eller "Bolaget") meddelar att man ingått avtal med Mangold Fondkommission om att tas upp för handel på Mangoldlistan. Den sista dagen för handel på Spotlight Stockmarket är den 18 mars 2022.   

Som kommunicerats tidigare är målet att bolaget ska listas på en annan börsplats med ambitionen att perioden fram till dess blir så kort som möjligt. Bolaget har påbörjat sitt arbete med pågående diskussioner och bolaget kommer löpande hålla alla aktieägare informerade. Fram till det att bolaget tas upp på en börsplats kommer det att behöva handlas på en s.k. OTC-lista.

Nu kan Emotra kommunicera att man ingått avtal med Mangold Fondkommission om att registreras på Mangoldlistan som är just en sådan OTC-lista. För mer information om Mangoldlistan och hur den fungerar hänvisas till https://mangold.se/mangoldlistan/. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Som kommunicerats i tidigare pressmeddelanden, är sista dag för handel på Spotlight den 18 mars, 2022.