Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2021

Steg för steg förverkligar vi vår plan.

Andra kvartalet 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,5 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,3 (-11,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,6 (-11,4) MSEK
 • Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
 • Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK
 • Stor anslutning när nyckelpersoner i Enviro tecknade optioner i incitamentsprogram
 • Goda förutsättningar för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
 • Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige
 • Peter Sandberg ordförande för Enviros valberedning

Perioden januari - juni 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 (0,9) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -25,0 (-23,1) MSEK
 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Michelin ökar sitt ägande till 20 procent av aktierna i Enviro

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:30 CET.