Gigger Group – Mindre jobbigt med jobb – Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Gigger Group

GIGGER GROUP - MINDRE JOBBIGT MED JOBB - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold tar upp bevakning på Gigger Group

Mangold inleder bevakning av Gigger Group ("Gigger") med rekommendationen Köp och en riktkurs på 4,50 kronor per aktie på tolv månaders sikt. Gigger är ett plattformsföretag som tillhandahåller en helhetstjänst inom anställningshantering för företag och egenanställda. Plattformen är en automatiserad digital blandning av bemannings-, rekryterings-, och egenanställningsföretag som hjälper såväl arbetsgivaren som tagaren. Plattformen har ett brett utbud av tjänster som kulminerar i en skalbar affärsmodell med återkommande intäkter. Gigger förvärvade influencerbolaget Collabs tidigare under 2021. Under 2020 ökade bolagets omsättning med 90 procent. Mangold räknar med att den höga tillväxttakten fortsätter, drivet av strukturella marknadsförändringar, förvärv och expansion internationellt.

Efter en framgångsrik lansering i Sverige ska Gigger expandera till Storbritannien. Den globala marknaden för gig-arbete växer fort och Giggers plattformstjänst är helt rätt i tiden. Bolaget har stärkt kassan och lagt grunden för expansionsmöjligheter.

Mangold har använt en DCF-modell för att värdera Gigger, vilket resulterar i en riktkurs om 4,50 kronor, en uppsida om drygt 50 procent mot dagens kurs.

Tisdag 30 mars 2021

KONTAKT

Caspar Hedman
Junior Analyst, Insight
Caspar.hedman@mangold.se
Mobil: +46 7 2050 7013

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Gigger Group.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.